Trainingen, workshops & agenda

Mogelijkheden verbindingsfactor-y

Het verbindingsspel sociaal domein is er in verschillende formats: (bord)spel, workshop en training

Bordspel
spelen, verkennen, inzien, oplossen: met 6-12 deelnemers. Speeltijd: 1,5 uur

Workshop
10-20 deelnemers zijn de spelers in hun eigen spel. Speeltijd: 2 uur

Het spel wordt begeleid door een spelleider. Bij voorkeur nemen mensen deel uit beide werelden.

Maatwerk
Vanuit uw organisatie eigen input geven voor een maatwerkspel. Het spel wordt aangepast op uw wensen en kan op uw locatie gespeeld worden.

Training
2-4 deelnemers worden getraind als spelleider en kunnen na de training het spel binnen de eigen organisatie spelen  en de inhoud van het spel aanpassen aan de eigen organisatie.
Speeltijd: 1 dagdeel

Agenda

zomer 2018
verder ontwikkelen van het spel op onderdelen en specialisatie OGGZ

15 maart 2018
Congres Nieuwe Wegen – Nieuwegein

23 januari 2018
workshop gemeente Almelo

19 januari 2018
workshop gemeente Venray, netwerkconferentie “De Volgende Stap” – Venray

29 november 2017
workshop VNG,  kennisdag beschermd wonen en maatschappelijke opvang – Utrecht

28 september 2017
workshop VNG,  leerkring beschermd wonen – Zwolle

21 september 2017
workshop VNG, leerkring beschermd wonen – Amersfoort

12 september 2017
workshop VNG, leerkring beschermd wonen – Tilburg

Methodine

talenten gebruiken om een nieuwe stap te zetten, niet eerst de problemen oplossen

Workshop

Doelgroep: Projecten of organisaties voor mensen die ver van de arbeidsmarkt af staan

De cursisten: 10-40 zijn zowel (al dan niet ervaringsdeskundige) beroepskrachten als deelnemers/cliënten die een actieve rol spelen in de coaching van mede-deelnemers

Het programma: 2 -3 uur

Cursus

Doelgroep: Projecten of organisaties voor mensen die ver van de arbeidsmarkt af staan

De cursisten: zijn zowel (al dan niet ervaringsdeskundige) beroepskrachten als deelnemers/cliënten die een actieve rol spelen in de coaching van mede-deelnemers.

Het programma: 6 dagdelen

1:  De uitgangspunten van de Methodine en de sfeer
2:  Het startgesprek en de opzet van de bedreivskaart
3 en 4:  Oefenbijeenkomsten werken met de bedreivskaart – gesprekstechniek
5:  Het voortgangsgesprek en de actiekaart
6:  Sfeer en belangenbehartiging

Maatwerk
Het is mogelijk de cursus aan te passen aan uw wensen en mogelijkheden