Methodine

Werkwijze
De Methodine heeft als uitgangspunt het talent van elke deelnemer en niet het probleem. Deelnemers bepalen zelf welke bedreivigheid – geen spelfout 🙂 – zij willen ontwikkelen. Dit gebeurt op eigen wijze, in eigen tempo en met eigen regie. De doelen en te nemen stappen worden vastgelegd in een praktisch overzicht, genaamd Bedreivskaart. Aan de hand van de Bedreivskaart wordt resultaatgericht gewerkt, waarbij problemen en hindernissen zo direct worden herkend. Samen met de deelnemer zoeken we dan wegen om de hindernis te omzeilen of het doel bij te stellen. Een pad begint dus nooit meer opnieuw,  het is altijd een doorgaande weg met een oplossingsgerichte aanpak.

De aanpak van de Methodine is in 2016 door Movisie wetenschappelijk onderzocht.

Bekijk hier de 10 stappen van de methodine (volgt binnenkort)

Bekijk hier meer informatie over de methodine

Movisie