Methodine

Visie
De Villa www.bedreiv.nl biedt opvang en dagactiviteiten voor mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek en een grote afstand tot de maatschappij. De Villa werkt vanuit gedachten uit de presentietheorie (Andries Baart 2007) en sluit aan bij de leefwereld en levensloop van de deelnemers. Problematiek en hindernissen in het leven van deelnemers maken deel uit van de dagelijkse gang van zaken maar vormen niet de kern van de activiteiten. Er is in voorgaande (hulpverlenings) trajecten lang genoeg ingegaan op de problematiek en beperkingen van de doelgroep en dit heeft niet tot verbetering geleid. Het uitgangspunt is de persoonlijke kwaliteiten van elke deelnemer. Met deze positieve insteek wil de Villa iedere deelnemer ondersteunen om een stapje verder te komen in het leven en erbij te horen.

Werkwijze
De Villa werkt met een uniek eigen concept, Methodine genaamd. Deze aanpak is inmiddels door Movisie wetenschappelijk onderzocht en heeft als uitgangspunt het talent van elke deelnemer en niet het probleem. Deelnemers bepalen zelf welke bedreivigheid – geen spelfout 🙂 – zij willen ontwikkelen. Dit gebeurt op eigen wijze, in eigen tempo en met eigen regie. In de Bedreivskaart worden de doelstelling en te nemen stappen vastgelegd en de voortgang bekeken. Aan de hand van deze Bedreivskaart wordt resultaatgericht gewerkt, waarbij problemen en hindernissen zo direct worden herkend. Samen met de deelnemer zoekt de Villa dan wegen om de hindernis te omzeilen of het doel bij te stellen. Een pad begint dus nooit meer opnieuw,  het is altijd een doorgaande weg met een oplossingsgerichte aanpak.

Bekijk hier meer informatie over de methodine

Movisie