Wie verbindt met wie?

Voor: Organisaties in het sociaal domein; gemeenten, hulpverleningsinstellingen, uitvoeringsorganisaties, woningbouwverenigingen én mensen die zijn aangewezen op voorzieningen uit het sociaal domein en hun belangenorganisaties.

Spelen: Deelnemers zijn afkomstig uit leef en systeemwereld. Zij werken onder leiding van een spelleider aan het verduidelijken van misverstanden, onderzoeken grenzen, maken ingebakken cultuur zichtbaar, ontdekken eigen regels, stroeve  werkwijzen.

Samen gaan de deelnemers op zoek naar nieuwe ideeën, inzichten, mogelijkheden voor afstemming  en oplossingen voor de praktijk.

Op deze wijze komen deelnemers meer van elkaars werelden te weten, ontstaan inzichten, meer begrip voor elkaar, mogelijke oplossingen om zo de kloof tussen beide werelden te verkleinen, zo mogelijk te overbruggen. Beide werelden te verbinden!

Hoe:  Het spel is in verschillende formats mogelijk: zie onder mogelijkheden verbindingsfactor-y.

Wilt u het spel spelen, een workshop, een training?

Ga naar contact voor meer informatie