De makers

Ine Spuls:

Ine heeft gewerkt in de verslavingszorg en heeft daarna ‘de Villa’ in Doetinchem opgezet. De Villa biedt opvang en dagactiviteiten voor mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek en een grote afstand tot de maatschappij: www.bedreiv.nl
Zij is bedenker van de verbindingsfactor-y en de methodine.
Ine is daarnaast actief in de Stadskamer als directeur/bestuurder: www.stadskamer.com

Marja Holierhoek:

Marja heeft veel kennis en ervaring opgedaan in het bedrijfsleven met het opzetten van nieuwe activiteiten en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.
Bij de Villa heeft zij de zakelijke kant van de organisatie vormgegeven. Haar praktische ervaringen met de (mis)communicatie tussen leef- en systeemwereld vormen onderdeel van het spel.
Marja is verantwoordelijk voor de praktische realisatie en het verder in de markt zetten van de verbindingsfactor-y, als activiteit van haar onderneming Sirtensis.

Marijke Schokkenbroek:

Marijke werkt als orthopedagoog in het voortgezet speciaal onderwijs en is vanaf de start betrokken geweest bij de Villa. Zij heeft het verbindingsspel mede ontwikkeld en zich daarbij vooral gericht op de inhoud van het spel samen met mensen uit de leefwereld.

Anne-Marie van Bergen:

De ontwikkeling van de Methodine en het Verbindingsspel zijn gevolgd door Anne-Marie van Bergen. Zij heeft waar nodig advies gegeven en bijgestuurd. Anne-Marie is senior adviseur Sociale zorg bij Movisie. In 2012-2013 heeft zij onderzoek naar de effectiviteit van de Methodine gedaan.
De verslaglegging vindt u onder publicaties