De verbinders

Ine heeft gewerkt in de verslavingszorg en heeft daarna ‘de Villa’ in Doetinchem opgezet. De Villa biedt opvang en dagactiviteiten voor mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek en een grote afstand tot de samenleving. Inmiddels is de Villa onderdeel van Stichting Stadskamer in Doetinchem www.stadskamer.com
Zij is bedenker van de verbindingsfactor-y en de Methodine.

Marja heeft veel kennis en ervaring opgedaan in het bedrijfsleven met het opzetten van nieuwe activiteiten en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.
Bij de Villa heeft zij de zakelijke kant van de organisatie vormgegeven. Haar praktische ervaringen met de (mis)communicatie tussen leef- en systeemwereld zijn onderdeel van het spel.
Marja is verantwoordelijk voor de praktische realisatie en het verder in de markt zetten van de verbindingsfactor-y, als activiteit van haar onderneming Sirtensis www.sirtensis.nl