Doel: betere communicatie leef- en systeemwereld

  • Is uw organisatie werkzaam in het sociaal domein?
  • Heeft u ook de ervaring dat het verstrekken en gebruik van voorzieningen zoals het is bedoeld, in praktijk weerbarstig is, met fricties en misverstanden en opspelende emoties als gevolg?
  • Heeft u interesse om meer inzicht te krijgen in deze problematiek, zodat u effectiever kunt werken?
  • Wilt u tegelijkertijd uw klant ondersteunen bij zijn vraag?

Bij de verbindingsfactor-y hebben wij met onze eigen ervaringen op dit terrein een innovatief spel ontwikkeld. Wij brengen beide partijen via een (bord)spel met elkaar in contact en gaan op zoek naar:

    • wederzijds begrip
    • bewustwording van eigen rol en houding
    • nieuwe ideeën, inzichten en mogelijkheden voor oplossingen in de praktijk